TANITIM

DENEYLER                                

DENEY FÖYLERİ             

                                    ÖZEL LABORATUAR

                                    DENEY 1 – ELASTİK EĞRİ

                                    Elastik Eğri Deneyi Çalışma Notu_TR

                                    Elastik Eğri Deney Raporu_TR

                                    Elastik Eğri Deney Raporu_EN

                                   DENEY 2 – STRAIN GAUGE DENEYİ

                                   Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu_TR

                                   Strain Gauge Deney Raporu_TR

                                   DENEY – BURKULMA DENEYİ

                                    Burkulma Deneyi Çalışma Notu_TR

                                    Burkulma Deney Raporu_TR

                                    Burkulma Deney Raporu_EN

                                   GENEL LABORATUAR

                                   Eğilme Deneyi Çalışma Notu_EN

                                   Eğilme Deneyi Çalışma Notu_TR

                                   Eğilme Deney Raporu_TR

                                   Burulma Deneyi Çalışma Notu_TR

                                   Burulma Deneyi Çalışma Notu_EN

                                   Burulma Deney Raporu_TR

                                   Burulma Deney Raporu_EN

                                   İNCE CİDARLI SİLİNDİR

                                   KALIN CİDARLI SİLİNDİR

                                   ÇEKME DENEYİ